• عاشقم من
 • تنها منشین
 • بازگشته
 • به کنارم بنشین
 • بردی از یادم
 • ثمر گلها
 • مهمانت کنم
 • باز گشته
 • ساز شکسته
 • Be Kenaram Benshin
 • آتش کاروان
 • 10
 • Delkash()
 • بر تربت حافظ
 • آمد نوبهار
 • نگرانم
 • به جان من غم میریزد
 • عروسان
 • عاشق من
 • آسه آسه
 • یادها وخاطره ها-نگاه من
 • روی تو زیبا شده
 • به جان من غم می‌ریزد
 • 07 Kenaram Benshin
 • 02 Jame Talla
 • 03. Yade Man Kon
 • 04. Mehmanat Konam
 • 04 Mosem Gool
 • 02. Ashofteh Hali
 • آشفته
 • 08 Shod Zendeghaney
 • Aashgham Man
 • 07. Baz Gashteh
 • 13 Larzoon Larzoon
 • بیا که
 • 06 Robabeh Jan
 • 01 Yare Vafadar
 • 10 Mahally
 • 03 Atashe Karavan
 • Sokoot
 • Dadi Bar Badam
 • می گذرم
 • دل غافل
 • صفای بهاران
 • دویدم و دویدم
 • Samare Golha
 • یادها وخاطره ها -ربابه جان
 • ،کجا سفر کردی
 • تا هستم بیا
 • ترانهٔ بيا بيا
Iran's Digital Archive © 2016 Iranian Archives - Music Collection