• آواز تنهایی
 • سوغاتی
 • نگو نمیام
 • سراب
 • فریاد
 • بزن تار
 • یا رب
 • مستی
 • زمونه
 • شب عشق
 • اشاره
 • ای خدا
 • ساغر هستی
 • راوی
 • بهونه
 • زندگی
 • شوریده سر
 • ساقی
 • دل دیوونه
 • گل سنگم
 • قصه من
 • تاریخ عشق
 • عسل چشم
 • نرگس شیراز
 • رفتم
 • زندگی قشنگه
 • حرف تازه
 • دشتستانی
 • تو که نیستی
 • سوگند
 • قلبم
 • باده فروش
 • پریشون
 • گل واژه
 • سیاه چشمون
 • بهار بهار
 • قمار زندگی
 • عروسک
 • آشیونه
 • ترانه سال
 • اسیر تو
 • وفای دل
 • بهانه
 • تو نگاه کن
 • وای به حالش
 • فدات بگردم
 • آشتی
 • گل سنگ
 • روزهای روشن
 • دعای سحر
Iran's Digital Archive © 2016 Iranian Archives - Music Collection